「I Love Hong Kong!」version 2

(PS:其實我早3星期已經寫好了這篇不過被其他有時間性的稿不斷推後,結果大家自 CY 當選後已開始研究移民去瓦努阿圖!)

繼當年紅爆宣傳易的「I Love Hong Kong!」(with V字手勢) 廣告後,又有一個頹爆的大陸移民廣告!佢個句「瓦努阿圖,我想住嘅地方!」,不論句口號的爛法,與個小朋友講這句時個種頹法,都實在給人一種青出於藍的感覺!

再次證明,橋唔怕爛,因為「爛」都係一個 talking point,最緊要夠 viral 就得啦!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s