iPhone壞了!(上)

有無試過在一段短時間內 — 可能是三兩天,也可能是一頭半個月 — 身邊的電器突然間毫無先兆地「嘭、嘭、嘭、嘭!」一個跟一個似骨牌般倒下來,全壞掉了? 揭開序幕的是我家中那架再過一年就合資格拿成人身份證的BMW。在一個黃雨的下午很有性格地話死火就死火。緊隨其後是我的單反相機鏡頭。那一天我專程帶它去參觀我母校的開放日,它拍了幾張照後就開始鬧情緒,鏡頭中望出去的世界像披了一層灰色的薄紗,搞到對不了焦,拍不了照。接著是家中那部打印機。它像安了timer一樣,一過保養期就壞,叫它影印時它竟印了本無字天書給我,一隻字一滴墨水都看不到。究竟我應該用火燒還是水浸才可以解開這本天書的秘密? 終於輪到我的iPhone了!!!   *****************************************************************************   在一個風和日麗的早上,我與細妹趕著在她中午返醫院前到白石的driving range練習練習。遙遙的45分鐘車程當然要播些音樂輕鬆一下。既然細妹忘了帶她的iPod,那我的iPhone就義不容辭,為人民服務! 有用Apple產品的朋友們大概都知道有一種汽車專用的FM transmitter,插上iPod / iPhone 便可以經收音機的FM台播放iPod上的歌曲,認真方便!就在我剛剛駛上東區走廊之際: 「咦… 點解iPhone無咗聲?… 個電話熄咗喎… 開唔著嘅?」 「點會開唔著呀?你試吓上面個power button啦!」 「都係無反應喎。」 我心諗「堂堂大醫生,搞個電話都搞唔掂!」一手拿過電話… 真是開不了… 點都唔著! 咩事?真係壞咗??大鑊! 「無咗個電話我會死架喎!!!」 《待續…》

Read More iPhone壞了!(上)